HUMINT is per 1-2-2019 gefuseerd met SourceSelect en gaat verder onder de naam Human Source Group (HSG).

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website www.humint.nl (hierna: de “Website”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

1. Informatie en communicatie

HUMINT besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is. U aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de Website op het moment van gebruik (“as is basis”).

HUMINT is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is HUMINT niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

HUMINT garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.

HUMINT is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij HUMINT of haar licentiegevers.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van HUMINT, is het u niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.

3. Verwijzingen naar websites van derden

De Website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft HUMINT geen zeggenschap. HUMINT accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

4. Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

5. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website, kunt u contact met ons opnemen op dit adres: joukpols@humint.nl

Ondanks alle inspanningen kan HUMINT niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. HUMINT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. HUMINT behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met HUMINT voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. HUMINT neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

HUMINT houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

In spite of all our efforts HUMINT can not guarentee that the information displayed on our website is complete, correct and up-to-date. This comes also for all links that are direct or indirectly connected with this website. HUMINT is not responsible for the content of every website that is visited through this links. HUMINT has the right at all times to make changes or completions in the information without an announcement.

By using this website there is never and is never going to be, a contractual agreement with HUMINT for the use of information, advice or services of this tendencies. HUMINT resigns all legally responsibilities that arises from the use of the content and doesn't give any guerantee about accuracy of the information it involves, or that the excess to our website is at all times uninterrupted.

HUMINT does not account itself to be responsible for exceptionnel, incidental or heavy-weighted damage, including the lack of accessibility, data-loss and revenue-loss, as a consequence of the use of information that is available on our website.
Partner organisaties

SourceSelect is specialist in het bemiddelen van professionals op het gebied van ICT en Informatie Management

SourceSelect

Contact

Jouk Pols
06 - 18862171
joukpols@humint.nl

Eveline van der Vlist
06 - 13908317
evandervlist@humint.nl

Kantoor:
Riviumboulevard 27
2909 LK Capelle a/d IJssel

Postadres:
Ereprijs 23
2871 MZ Schoonhoven

© Copyright 2019 HUMINT, All right reserved.
Human Source Group gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close